ชื่อ - นามสกุล :นางพิชริน ทักษิน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมเเพศึกษา
หน้าที่หลัก :รองผู้บริหารกลุ่มกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :089-710208
Email :